Red Oak sweeps Whitesboro girls to win Class A District Tournament to win Class A District Tournament