Whitesboro teams split home games Thursday night with Kinta