Whitesboro girls split four games at Clayton Tournament