Disappointing end to fall baseball season for Whitesboro boys