Poteau wrestler wins 138-pound title at Miami Tournament; Pirates 10th